Referencie

1. Chyby z mladosti

Keď som bol mladý, nerozvážne som si napožičiaval veľa peňazí, čím som si narobil množstvo dlhov. Kúpil som si auto, zaobstaral bývanie, nepozeral som sa na svoje výdavky, až do chvíle, keď som pôžičky nemal z čoho splácať. Výdavky boli vyššie ako môj príjem. V tejto situácii mi nepomohlo ani refinancovanie úveru. Len to oddialilo moju definitívnu neschopnosť svoje dlhy splácať. Toto sa dostalo až do stavu, že mi prišiel list od exekútora. Postupne som prišiel o dom aj o auto. Oddlženie formou konkurzu je pre mňa vhodným a rýchlym spôsobom, ako sa svojich dlhov nadobro zbaviť a začať odznova žiť bez dlhov.


2. Dlhodobá strata zamestnania

Mal som dobrú a stabilnú robotu, a tak som si mohol dovoliť zobrať viacero pôžičiek. Za tieto som si kúpil auto, išiel na drahú dovolenku. Splátky som dokázal splácať riadne a včas. V práci však došlo k prepúšťaniu, a tak som dostal výpoveď aj ja. Nedarilo sa mi nájsť si zamestnanie, kde by som zarábal tak, ako v tom predošlom. Napokon som bol nútený vziať oveľa menej platenú prácu. Z tohto príjmu som však nedokázal splácať všetky splátky, a tak som sa dostal omeškania. V súčasnosti mám už aj exekúciu. Oddlženie formou konkurzu je pre mňa správnym riešením.


3. Dlhy z podnikania

Som živnostník, ktorý začal v mladosti podnikať. Mám rodinu, dom na hypotéku, auto, vlastne všetko, čo k životu potrebujem. V podnikaní sa mi však posledné 3 roky prestalo dariť, a tak som sa dostal do omeškania so splácaním záväzkov a vznikol mi dlh aj voči Daňovému úradu a Sociálnej poisťovni. Bol mi doručený list od exekútora. Podnikať však chcem aj naďalej a nakoľko nechcem prísť o auto ani o dom, a ani o možnosť ďalej podnikať, rozhodol som sa včas podať návrh na splátkový kalendár.


4. Spoludlžníctvo, ručenie

Kamarát ma požiadal, aby som mu bol ručiteľom na úvere, inak mu banka úver neposkytne a on si nebude môcť kúpiť auto, na dochádzanie do práce v zahraničí. Súhlasil som a kamarát si kúpil auto za 30 tisíc EUR. Po roku však prestal úver splácať a ostal žiť v zahraničí. Keď mi prišla prvá upomienka, chcel som zavolať kamarátovi, či nezabudol zaplatiť splátku. Kamarát však zmenil číslo a nepodarilo sa mi s ním skontaktovať. Nakoľko to nie je môj dlh, nesplácal som ho. Prišiel mi však list od exekútora. Síce nemám žiaden majetok, chcem si v budúcnosti založiť rodinu a tak sa chcem tohto dlhu zbaviť. Oddlženie formou konkurzu je pre mňa vhodným riešením.


5. Úmrtie blízkeho

Žili sme ako usporiadaná rodina vo veľkom dome. Všetko išlo fajn až do doby, keď mi umrel manžel. Sama som nevládala zo svojho platu platiť za bývanie a hradiť všetky náklady spojené so životom. Dlhy rýchlo narástli, a aj keď sme sa presťahovali do lacnejšieho bývania, nevládala som dlhy splácať vzhľadom na nižší príjem. Jediným riešením je pre mňa osobný bankrot, vďaka ktorému sa zbavím dlhov a budeme môcť opäť normálne žiť, bez večných dlhov a neoblomných exekútorov.


6. Zničenie majetku – živelná pohroma

Počas letných záplav sme mali tú smolu, že nám zaplavilo dom. Množstvo majetku záplavy zničili a množstvo majetku sme museli opraviť. Na to sme si požičali. Bola to veľká suma, ktorú sme neskôr nevedeli splácať, tak sme to prekryli ďalším úverom. To nás ale dostalo ešte do väčších problémov. Najlepšou možnosťou, ako opäť začať žiť bez dlhov, je pre nás oddlženie formou konkurzu.


7. Choroba

Bola som chorá a na liečbu som potrebovala veľa peňazí. Som za to, že peniaze nie sú všetko, a tak som si ich požičala, aby som liečbu mohla zaplatiť. Po ukončení liečby mi ale zostali len veľké dlhy a tie som nezvládala splácať. Neustále ma kontaktovali exekútori, ale aj napriek mojej najlepšej snahe som svoje dlhy nedokázala splácať. Môj dlh sa aj napriek zrážkam zo mzdy stále neznižoval, a preto som sa rozhodla začať od znova s čistým štítom. Osobný bankrot formou konkurzu je to, čo mi pomôže.


8. Nebankové úvery/ pôžičky a s tým spojene úžernícke úroky a poplatky

Bola som už v registri dlžníkov, a tak som si nemohla požičať peniaze v banke. Využila som tak nebankovú pôžičku, no to som netušila, že tie úroky budú také strašné. To ma položilo, pretože požičanú sumu som nezvládala splácať a môj dlh sa postupne zvyšoval a zvyšoval. Dlhy narástli do takej výšky, kedy som už nevidela reálnu možnosť na ich splatenie. Osobný bankrot formou konkurzu mi pomôže začať žiť normálnym životom.


9. Náhrada škody

Jednoducho som musel nahradiť škodu, ktorú som spôsobil. Suma, ktorú som ale musel zaplatiť bola vysoká. Samozrejme som na ňu nemal peniaze. Oddlženie formou konkurzu moju situáciu vyrieši.


10. Invalidita

Keď ste invalid, sú s tým niekedy spojené aj vysoké náklady. To je aj môj prípad. Invalidný dôchodok mi na pokrytie všetkých nákladov nestačil, a tak som sa zadlžila. Bola som na tom zle a dlhov som sa nemohla nijako zbaviť. Neváham preto svoju situáciu riešiť formou oddlženia. Je to zákonný spôsob, ako sa svojho dlhu zbaviť.


11. Predĺžené dedičstvo

Dedila som majetok po mojom nebohom manželovi. Nemali sme vyporiadané BSM. Manžel mal ale aj veľké dlhy, ktoré sa tak preniesli na mňa. Aby som sa ich zbavila, som nútená vyhlásiť osobný bankrot.


12. Nevýhodná pôžička

Vidina získať rýchlo a jednoducho peniaze a zvýšiť si tak životnú úroveň ma dostala. Narobila som si dlhy prostredníctvom viacerých pôžičiek, ktoré mali ale vysoké úroky a tie som po čase nevedela splácať. Chcem svoje dlhy uhradiť, ale narastajúce úroky mi v tom bránia. Mám určitý majetok, o ktorý by som nerada prišla. Ideálnou možnosťou je pre mňa podať návrh na splátkový kalendár.


13. Nízka mzda

Mám manželku a 4 deti, no nie dostatok financií. Manželka bola bez práce a ja som ťahal celú domácnosť. Môj plat ale nebol tak veľký, aby som ju utiahol bez toho, aby sme si narobili dlhy. Tie sa zvyšovali a zvyšovali, až kým to bolo neúnosné. Oddlženie formou konkurzu pomôže celej našej rodine.* Mená ani osobné údaje svojich klientov nikdy nezvereňujeme. *


Chcem sa tiež oddlžiť