Likvidácia obchodnej spoločnosti

Likvidácia obchodnej spoločnosti je taktiež jedným zo spôsobov ako efektívne dosiahnuť výmaz obchodnej spoločnosti z Obchodného registra. Tento spôsob je navyše možný aj vtedy, keď spoločnosť nie je v predĺžení, a teda jej záväzky neprevyšujú jej majetok. Tento proces je administratívne a časovo najnáročnejším spôsobom zrušenia obchodnej spoločnosti. Na druhej strane je bez poplatku a teda vhodný najmä pre tých, ktorý nedisponujú finančnými prostriedkami potrebnými pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. 

Ak sa počas likvidácie zistí, že spoločnosť je zadlžená, likvidátor je povinný podať návrh na konkurz.