Konkurz obchodnej spoločnosti

Konkurz vyhlásený na majetok obchodnej spoločnosti znamená pre spoločnosť jej zrušenie, ktoré sprevádza uspokojenie veriteľov z majetku spoločnosti. Pri tomto procese je možné zlikvidovať prakticky každú obchodnú spoločnosť v akomkoľvek stave. Ak je spoločnosť zadlžená a nevlastní dostatok majetku, potom konkurz trvá približne 3 mesiace kým je spoločnosť ex offo vymazaná z obchodného registra. Konkurzné konanie, v ktorom nie je dostatok majetku je zastavené a preto je tento spôsob rýchlejší ako likvidácia, pritom má rovnaký výsledok.

Ak však spoločnosť vlastní majetok v značnej výške, potom konkurzné konania trvá pokiaľ sa nespeňaží všetok jej majetok. Štatutár je však po včasnom podaní chránený a nezodpovedá veriteľom za škodu spôsobenú neskorým podaním návrhu. Treba mať teda na mysli, že v zmysle zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, je každý štatutár povinný podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, hneď po tom ako sa dozvie, že spoločnosť je predĺžená.

Jedinou nevýhodou tejto formy zrušenia obchodnej spoločnosti je vysoký preddavok (forma súdneho poplatku) vo výške 1659,70 Eur, ktorý musí obchodná spoločnosť pri podaní návrhu zaplatiť.

S prípravou podkladov, právnym servisom pri návrhu na vyhlásenie konkurzu Vám radi pomôžeme.