Riešenia pre firmy

Výsledkom úspešnej reštrukturalizácie podniku je oddlžená firma, ktorá postupne spláca časť svojich starých dlhov, a ktorá ďalej podniká bez toho aby hrozil jej bankrot.

Reštrukturalizácia je profesionálne riešenie, ktoré vyžaduje profesionálny prístup. Nejde len o oddlženie spoločnosti, ale aj o to akým spôsobom a formou sa toto oddlženie vykoná

Ak sa firma dostala do platobnej neschopnosti, alebo jej takáto situácia hrozí, tak sa vo väčšine prípadov niekde stala chyba. Ak by sa spoločnosť oddlžila bez toho aby sa táto chyba alebo množstvo chýb neodstránilo, potom by bola celá reštrukturalizácia len strata času a predlžovanie istého konca. 

Moderná reštrukturalizácia musí okrem redukcie dlhov priniesť aj množstvo ďalších výhod, bez ktorých by bola obchodná spoločnosť stále zraniteľná. Súčasťou modernej reštrukturalizácie je komplexné posúdenie celej obchodnej spoločnosti, počas ktorého sa často objavia chyby, ktoré mali za následok nepriaznivú finančnú a obchodnú situáciu spoločnosti.

Reštrukturalizácia podniku teda nie je len jednoúčelový proces ale úplný reštart podnikania.

Ponúkame Vám riešenie v spolupráci so skúsenými odborníkmi, ktorý majú za sebou množstvo úspešných reštrukturalizácií.
Pozývame Vás na bezplatnú a nezáväznú konzultáciu.

Presvedčte sa sami.  Viac informácií o reštrukturalizácii

Odborné a zákonné zrušenie spoločnosti prostredníctvom inštitútu:

* Konkurz obchodnej spoločnosti

Konkurz vyhlásený na majetok obchodnej spoločnosti znamená pre spoločnosť jej zrušenie, ktoré sprevádza uspokojenie veriteľov z majetku spoločnosti. Pri tomto procese je možné zlikvidovať prakticky každú obchodnú spoločnosť v akomkoľvek stave. Ak je spoločnosť zadlžená a nevlastní dostatok majetku, potom konkurz trvá približne 3 mesiace kým je spoločnosť ex offo vymazaná z obchodného registra. Konkurzné konanie, v ktorom nie je dostatok majetku je zastavené a preto je tento spôsob rýchlejší ako likvidácia, pritom má rovnaký výsledok.

Ak však spoločnosť vlastní majetok v značnej výške, potom konkurzné konania trvá pokiaľ sa nespeňaží všetok jej majetok. Štatutár je však po včasnom podaní chránený a nezodpovedá veriteľom za škodu spôsobenú neskorým podaním návrhu. Treba mať teda na mysli, že v zmysle zák. č 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, je každý štatutár povinný podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, hneď po tom ako sa dozvie, že spoločnosť je predĺžená.

Viac informácií o konkurze
 

* Likvidácia obchodnej spoločnosti

Likvidácia obchodnej spoločnosti je taktiež jedným zo spôsobov ako efektívne dosiahnuť výmaz obchodnej spoločnosti z Obchodného registra. Tento spôsob je navyše možný aj vtedy, keď spoločnosť nie je v predĺžení, a teda jej záväzky neprevyšujú jej majetok. Tento proces je administratívne a časovo najnáročnejším spôsobom zrušenia obchodnej spoločnosti. Na druhej strane je bez poplatku a teda vhodný najmä pre tých, ktorý nedisponujú finančnými prostriedkami potrebnými pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. 

Ak sa počas likvidácie zistí, že spoločnosť je zadlžená, likvidátor je povinný podať návrh na konkurz.

Viac informácií o likvidácii