Oznamy

Dôležité upozornenie:

Nezverujte informácie o svojich záväzkoch komukoľvek, najmä rôznym pochybným agentúram. Uvedomte si, že ak sa Váš veriteľ odmieta dohodnúť na nižších splátkach s vami ako svojím klientom, potom sa jednoducho odmieta dohodnúť a žiadna pochybná agentúra veriteľa napr. banku neprinúti aby súhlasil s nevýhodným splátkovým kaledárom. Veriteľ akým je banka nepotrebuje žiadnych "správcov dlhu", ktorí mu diktujú koľko jeho klient dokáže splácať a koľko už nie. 

Je dôležité vedieť, že poverením akejkoľvek osoby vašim "oddlžením" nedochádza k žiadnemu oddlženiu ale len k inej forme splácania, ktorú veriteľ neakceptuje. Je dobré vedieť, že úroky sa pri takomto spôsobe riešenia nezrušujú ale ďalej plynu. Taktiež nedochádza k žiadnemu odpusteniu časti dlhu. Nedochádza k žiadnej úľave na súdnych trovách alebo trovách exekúcie. 

Oddlženie je len jedno a to je v zmysle zák. č. 7/2005 Z.z. vysvetlené na týchto stránkach. Všetky iné "oddlžovacie" riešenia, za ktoré poskytnete peňažné plnenie tretej osobe miesto Vášho veriteľa, sú len vytváraním ďalších dlhov. Akékoľvek zazmluvnenie takejto spolupráce je spotrebiteľskou zmluvou často s neprijateľnými zmluvnými podmienkami, od ktorej môžete odstúpiť a žiadať náhradu škody, resp. vydanie bezdôvodného obohatenia. 

Všetkým, ktorí boli konaním takejto spoločnosti poškodení poskytneme právnu pomoc. 

Mgr. Pavel Škoda,

Analýza praktík "oddlžovacích" spoločností v ČR (POZOR TIETO SPOLOČNOSTI OPERUJÚ AJ NA ÚZEMÍ SR):

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=713&

http://www.mesec.cz/clanky/oddluzovaci-spolecnosti-balancuji-na-hrane-zakona

http://www.penize.cz/dluhy/82718-dalsi-past-na-dluzniky-firmy-ktere-za-penize-slibuji-oddluzeni

http://www.pluska.sk/zena/rodina-vztahy/posvietili-sme-si-agentury-ktore-slubuju-vas-zbavia-dlhov.html

http://ekonomika.sme.sk/c/7632073/chcela-sa-zbavit-dlhov-teraz-ich-ma-este-vyssie.html;

“Druhá” Oddlžovacia

Rád by som vám vysvetlil rozdiel medzi OSOBNÝ BANKROTOM alebo legálne povedané ODDLŽENÍM a “Správcovstvom dlhu”.

Možno už niektorí z Vás zaregistrovali, že rôzne subjekty na slovenskom trhu ponúkajú “Oddlženie“. Teda aspoň tak svoju službu nazývajú, ale v skutočnosti to nemá s oddlžením nič spoločné.

Oddlženie je zákonný názov procesu fungujúceho v zmysle ust. § 166 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Tento proces sa v zahraničí nazýva aj osobný bankrot a tak sa tento termín zaužíval aj u nás na Slovensku. Fakt je v tom, že oddlženie je právna možnosť, zákonný proces, ktorý nastáva po zrušení konkurzu v prípade splnenia zákonných podmienok.

Z tohto dôvodu nie som veľmi nadšený keď obchodná spoločnosť, ktorá ponúka “Správcovstvo dlhu” deklaruje, že “oddlžuje”, a fakticky nikoho neoddlžuje,nakoľko na Slovensku oddlžuje len súd. Možno si myslíte, že ide len o slovnú hračku, ale zákon pozná iba jedno oddlženie a preto by spoločnosti, ktoré ho neposkytujú nemali tento termín vôbec používať. Podľa môjho názoru zavádzajú spotrebiteľov, ktorí si často myslia, že ich niekto oddlži.

Roziel medzi správcovstvo dlhu a osobný bankrotom je jednoduchý.

Pri Správcovste dlhu platíte reps. splácate určitú, väčšinou, dlhú dobu postupne všetky svoje záväzky. Či ich skutočne splatíte je v dnešnej dobe otázne takže sa kľudne môže stať, že po 3 rokoch platenia zistíte, že vlastne nič ste nesplatili a všetky vaše splátky išli na úroky a poplatky a istina sa ani nepohla, nakoľko Vám úroky stále rastú a z vašich splátok žije okrem veriteľa ešte, exekútor a tretí súbjekt, ktorí tie vaše splátky prerozdeľuje. Nemam nič proti tomuto západnému spôsobu “riešenia dlhov” akurát, len to, že to nie je riešenie. Splácať po malých splátkach viete aj sami a nepotrebujete k tomu niekoho kto bude vaše peniaze ďalej preposielať. V našich podmienkach je toto riešenie vhodné pre 0,1 % zadĺžených ľudí a tak je toto riešenie podľa môjho názoru len vyťahovanie peňazí z už aj tak hlbokého vrecka.

Pri osobnom bankrote v zásade neplatíte. Keď sa rozhodnete, že idete využiť možnosť zákonného oddlženia, tak jediné čo musíte zaplatiť je tzv. preddavok na konkurz vo výške 663,88 Eur, ktorý je odmenou súdom ustanoveného správcu, a mať majetok aspoň v hodnote 1659,70 Eur, ktorý zase patrí vašim veriteľom. Nie je to riešenie pre každého, nakoľko nie každý má takúto hotovosť na žačatie celého procesu. Ak sú ale splnené zákonné podmienky, tak po zrušení konkurzu nastupuje ODDLŽENIE. Navrhovateľovi je ustanovená skúšobná doba 3 rokov, počas ktorej musí odovzdať súdom určenú časť príjmov na úhradu časti dlhov. Ak sa mu toto počas 3 rokov každý rok podarí, súd ho vyhlási za oddlženého. Dlhy, ktoré neboli uspokojené z majetku (o ktorý navrhovateľ v konkurze prichádza) a zo splátok počas skúšobnej doby sa stávajú nevymáhateľné!

Výhodou osobného bnkrotu je aj to, že momentom vyhlásenia konkurzu saZASTAVUJÚ všetky exekúčné konania = žiadne ďalšie upomienky,telefonáty, exekúcie,ZASTAVUJE sa plynutie dôb = úroky už nikdy nenarastú a žiadny veriteľ Vás už nebude kontaktovať. Zastavujú sa aj akékoľvek zrážky zo mzdy zo stran exekútora alebo veriteľov. Jediná osoba, ktorá si môže robiť nárok na odstaviteľnú časť vášej mzdy/príjmu je súdom ustanovený správca.

V čom je teda rozdiel? V tom, že existujú len dve riešenia ako sa zbaviť dlhov.Platiť resp. splácať alebo využiť osobný bankrot a zbaviť sa dlhov natrvalo.

Rozhodnutie je na Vás.

Mgr. Pavel Škoda