Osobný bankrot a riešenie dlhov

Vitajte na stránke www.osobnybankrot.net !

Neschopnosť platiť svoje záväzky a dlhy nie je len problémom spoločností a podnikateľov, ale aj obyčajných ľudí. Na rozdiel od obchodných spoločností, ktoré sa svojich dlhov zbavia a následne zaniknú, je potrebné, aby zákon riešil možnosť definitívneho zbavenia sa dlhov aj pri fyzických osobách.

Možnosť definitívne sa legálnym spôsobom zbaviť svojich dlhov z minulosti zaviedol zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 29.11.2016 však bola Národnou radou Slovenskej republiky prijatá novela, ktorá výrazne mení celý priebeh oddlženia a podmienky, za splnenia ktorých je možné sa dlhov definitívne zbaviť. Novela okrem iného skrátila dobu, za ktorú sa dlžník môže svojich dlhov zbaviť, ako aj znížila poplatky potrebné na samotné oddlženie.

Pomoci klientom, ktorí sa ocitli v nekončiacom kruhu dlhov, sa venujeme už od roku 2012. Počas tohto obdobia sme sa stretli s množstvom situácií, ktoré pre našich klientov vyzerali neriešiteľné. S našou pomocou môžete znova začať s čistým štítom, bez dlhov, bez nepríjemných exekúcií, bez nekonečných zrážok zo mzdy, bez existenčných problémov a bez strachu o svoju budúcnosť. Sme tu, aby sme Vám pomohli. Neváhajte nás preto kontaktovať.

Poradenstvo pri oddlžení a oddlžení formou splátkového kalendára poskytuje advokátska kancelária ŠKODA LEGAL s.r.o. ako jednu z mnohých služieb v rámci jej oddlžovacieho oddeleniaZákladom fungovania advokátskej kancelárie ŠKODA LEGAL s.r.o. je právne poradenstvo. Poslaním kancelárie je efektívne vyriešiť problémy klientov, úspešne ich zbaviť zadlženosti a zodpovedne poskytovať právne služby v rámci advokátskej činnosti.

Poradenstvo pri oddlžení a oddlžení formou splátkového kalendára je poskytované odborníkmi z advokátskej kancelárie ŠKODA LEGAL s.r.o., pod odborným dohľadom skúsenej advokátky a správkyne JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, PhD. Poradenstvo poskytnuté skúseným advokátom je zárukou toho, že sa klient nepustí do oddlženia bez toho, aby boli dôkladne analyzované prípadné riziká spojené so začatím tohto procesu.

Zárukou plnohodnotného poradenstva je aj fakt, že JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD. pôsobí ako správkyňa konkurznej podstaty už od 17.02.2009. V tíme advokátskej kancelárie pracuje viacero správcov konkurzných podstát a preto sme schopnú poskytnúť klientom informácie a skúsenosti, ktoré sme získali z výkonu správcovskej činnosti.

Klientom poskytujeme služby v zmysle zákona o advokácií, čo je zárukou profesionality, zodpovednosti, morálnych zásad advokácie a bezpečnosti zverených informácií. Spoločnosť ŠKODA LEGAL s.r.o. je krytá poistením zodpovednosti pre prípad vzniku škody až do výšky 1 000 000 Eur.

Dlhodobé skúsenosti v konaniach o oddlžení, ako aj skúsenosti zo správcovskej činnosti zaručujú, že klientom budú navrhnuté všetky alternatívy, ktoré budú viesť k úspešnému oddlženiu či už formou konkurzu, alebo splátkového kalendára. 

Oddlžte sa s advokátskou kanceláriou ŠKODA LEGAL s.r.o. a zbavte sa zákonným spôsobom svojich dlhov. Radi Vám s tým pomôžeme.

V roku 2013 vyhlásil osobný bankrot rekordný počet Slovákov

Osobný bankrot áno, či nie

Osobných bankrotov na Slovensku pribúda

Riešenia pre firmy

Najnovšie články z blogu Oddlženie.net

Pozor na nekalé praktiky

Do pozornosti Vám dávame nasledovné články renomovaných českých médií, občianskych združení na pomoc spotrebiteľom ako aj Českej bankovej asociácie. Sami si urobte názor na to, kde je pravda a kto sa Vám snaží pomôcť, a naopak kto chce na Vás iba zarobiť…

Štatistika osobných bankrotov v SR

Vývoj počtu vyhlásených osobných banktotov stále stúpa. V roku 2013 ich bolo zaznamenaných viac ako 300 na celom území SR. Vývoj počtu vyhlásených osobných banktotov z pohľadu regiónov.

Oddlženie je len jedno!

Vážený čitateľ nášho blogu. Ak Vás zaujal nadpis tohto blogu potom bez obáv čítajte ďalej. Ako asi správe tušíte, tento blog sa bude venovať špinavým praktikám, ktoré vykonáva nemenovaná spoločnosť na spotrebiteľoch, ktorý sa dostali do životných problémov, a to najmä v dôsledku nedostatku financií…

“Druhá” Oddlžovacia

Vážený návštevníci nášho blogu. Rád by som vám vysvetlil rozdiel medzi OSOBNÝ BANKROTOM alebo legálne povedané ODDLŽENÍM a “Správcovstvom dlhu”. Možno už niektorí z Vás zaregistrovali, že rôzne subjekty na slovenskom trhu ponúkajú “Oddlženie“…

Pozor čo podpisujete!

V dnešnej dobe je skutočne na mieste dbať na to čo podpisujeme. Pri svojej praxi sa stretávame s nekalými praktikami niektorých nebankových subjektov, ktoré dostávajú ľudí nielen na mizinu ale aj do problémov so zákonom…

Každý tretí slovák je zadĺžený !

Každý tretí slovák je zadĺžený ! Podniky krachujú jeden za druhým, ľudia sú bez práce, nesplácajú úvery, kúpy-schopnosť obyvateľstva sa stráca, ale dane a odvody sa zvyšujú. V šáte je len 800 000 pracujúcich a k nim 500 000 úradníkov…

Čo je to osobný bankrot?

Veta, ktorú v dnešnej dobe hovorí veľa ľudí. Smutné, ale je to tak. Doba je ťažká. Väčšina z nás svojej práci obetuje mnoho času a energie, ale aj tak zarobíme len toľko, aby sme mali na bývanie, stravu…

Ako som sa dostala z dlhov

“Môj príbeh sa začal veľmi pekne. Mala som manžela a 2 deti, boli sme šťastná rodina. To ale netrvalo večne. Kvôli určitým problémom sme sa rozviedli. Ostala som sama s deťmi. Nebolo to ľahké ako po emocionálnej, tak ani po finančnej stránke…

Spávajte pokojne

slide img 1

„Zastavte konečne všetky exekúcie a spávajte spokojne!“

Zbavte sa dlhov

slide img 2

„Zbavte sa definitívne svojich dlhov, oddlžte sa s nami!“

Začnite odznova

slide img 3

„Využite možnosť, ktorú Vám ponúka zákon a začnite odznova!“

Overte si možnosti oddlženia

slide img 4

„Prepočítajte priamo na našej stránke či je možné Vás oddlžiť“